Sportowe Talenty. Testy sprawnościowe dla uczniów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 września 2023

Od początku roku szkolonego ruszył program "Sportowe Talenty". Elementem programu są testy sprawnościowe dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Program "sportowe talenty" realizowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

"Chcemy zbadać podstawowe kompetencje sportowe uczniów, a więc szybkość, wytrzymałość, skoczność i siłę. Dzięki uzyskanym rezultatom będziemy w stanie systemowo wyszukać utalentowane jednostki z każdego objętego programem rocznika, a z czasem sprawdzić, jak przebiega ich rozwój fizyczny. Cieszę się, że edycja pilotażowa przebiegła pomyślnie i teraz program wprowadzamy do wszystkich szkół w Polsce" – brzmi komunikat resortu.

Obowiązkowe testy sprawnościowe obejmą uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Wyniki przeprowadzonych raz w roku testów nie będą miały wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne.

Wśród czterech testów, które będą przeprowadzane wśród uczniów znalazły się skok w dal z miejsca - mierzący skoczność i siłę. Beep test, czyli 20-metrowy bieg wahadłowy służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych. Trzecim testem jest wahadłowy bieg po kopercie 10 x 5 m, badający zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjne ucznia. Sprawdzian kończy się popularną "deską", znaną również jako plank, wskazującą na zdolności siłowo-wytrzymałościowe. Wyniki przeprowadzanych testów sprawnościowych nie będą mieć wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne.

Jak wskazuje Ministerstwo Sportu program "Sportowe Talenty" zawiera w sobie bardzo ważny wymiar prozdrowotny i diagnostyczny. "Dzięki wynikom sprawnościowym uzyskanym podczas testów dzieci i młodzieży, możliwa będzie identyfikacja problemu i reakcji na niepokojące zjawiska. Celem Programu jest również zaszczepianie pasji do sportu wśród uczniów oraz uświadamianie, że aktywność fizyczna jest ważnym elementem dbałości o zdrowie" - podaje.

Zainteresowani nauczyciele będą mogli skorzystać z aż 67 dodatkowych testów wydolnościowych, sprawnościowych, lekkoatletycznych i pływackich dostępnych na platformie sportowetalenty.gov.pl. Jak wynika ze statystyk pilotażu, nauczyciele chętnie testowali m.in. szybkość uczniów podczas biegów na 30 i 60 metrów, przewrót w przód, czy rzut piłeczką palantową.

"Docelowo zanonimizowane wyniki testów będą udostępniane związkom i klubom sportowym, które – za pośrednictwem szkoły – będą mogły kontaktować się z rodzicami, aby zaproponować im dalszy sportowy rozwój ich dziecka. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyrównane zostaną szanse uczniów z mniejszych ośrodków, którym jest ciężej pojechać na testy lub nabory do klubów sportowych" - informuje resort.

"Warto podkreślić, że dane uczniów objętych programem Sportowe Talenty są w pełni bezpieczne. Klubom i związkom sportowym nie będą udostępniane żadne informacje pozwalające na identyfikację ucznia. Otrzymają one jedynie dostęp do wyników sportowych, wieku, płci, wagi, wzrostu oraz informację o gminie, na terenie której uczeń uzyskał wynik z testów sprawnościowych. Zainteresowany danym wynikiem klub będzie mógł zostawić swoje dane kontaktowe w systemie +Sportowe Talenty+, a wówczas zgłoszenie zostanie przekazane do szkoły danego ucznia, która poinformuje o zainteresowaniu rodziców lub opiekunów. To rodzic, opiekun lub pełnoletni uczeń będą decydować czy skorzystają z oferty klubu czy polskiego związku sportowego" - czytamy w komunikacie.

Raz w ciągu roku uczniowie, bądź rodzice niepełnoletnich uczniów, mają przekazywać szkole dane o wadze i wzroście ucznia. Mają przekazywać je w formie elektronicznej (chyba, że szkoła określi inny sposób ich przekazania).

Ministerstwo Sportu informuje, że dużym ułatwieniem dla nauczycieli będzie połączenie platformy programu z Systemem Informacji Oświatowej, dzięki któremu listy uczniów będą pobierane automatycznie.

Po raz pierwszy szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogóle w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, będą musiały złożyć wnioski o dostęp do ewidencji Sportowe Talenty nie później niż na miesiąc przed terminem prowadzenia testów sprawnościowych, czyli do końca stycznia 2024 roku.

Inf.papsamorząd

Galeria

  • Powiększ zdjęcie