Jesteś tutaj: Start / ATRAKCJE / Jastrząb

Jastrząb

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI JASTRZĄB

Historia wsi Jastrząb sięga XVI wieku, gdy podjęto próby zasiedlenia pn. - wsch. części Księstwa Siewierskiego. Lokował ją na prawie niemieckim w 1976 r. biskup krakowski Piotr Myszkowski. W XVIII wieku w gestii sołtysa Jastrzębia, znajdowały się, oprócz ziemi ornej także łąki, ogrody, sadzawki rybne i młyn. W XIX wieku Jastrząb związany był z Kamienicą Polską, Koziegłowami, Kuźnicą i Gęzynem. Rozwój Jastrzębia z Porajem nastąpił po uruchomieniu stacji kolejowej i w okresie związanym z rozwojem górnictwa rud żelaza. W latach siedemdziesiątych XX wieku charakter wsi zaczął się zmieniać, zaczęła dominować funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa związana z powstaniem Zalewu Porajskiego.

Artykuły

Dawne Pola Górnicze (Hałdy Pokopalniane)

Pola górnicze w sołectwie Jastrząb istniały w latach 1901-1918. Podlegały Przedsiębiorstwu Akcyjnemu Bernard Hantke. Utworzono je na nadaniach górniczych w ówczesnym majątku Piotrowo. Wydobywano tu rudę żelaza w kopalniach duklowych (wieloszybikowych) na 34 polach górniczych w trójkącie między Jastrzębiem, Kamienicą Polską i Osinami. Nad rzeczką Czarka funkcjonowały kopalnie głębinowe „Piotr” i „Józef”. Dziś na ich miejscach istnieją dwa przysiółki o nazwie Kopalnia. Pozostałością dawnej działalności górniczej są pokopalniane hałdy, zarośnięte i częściowo rozplantowane, nie mniej jednak bardzo urokliwe i tworzące niecodzienny klimat. Są doskonałym miejscem wypoczynku, relaksu i spacerów dla okolicznych mieszkańców oraz wspaniałym miejscem zabawy dla dzieci i młodzieży.

Adres: ul. Mickiewicza; 42-360 Jastrząb

Kapliczka z XIXw. z figurą Chrystusa

Zbudowana prawdopodobnie w połowie XIX w. przy ówczesnej drodze z Jastrzębia do Poraja, obok drewnianego mostu na Warcie. Miejsce to było często zalewane przez powodzie, więc kapliczka miała strzec ludzi i ich bezpieczną przeprawę przez rzekę. Na początku XX w. wybudowano nową drogę do Poraja, ok. 0,5 km w górę rzeki i zbudowano nowy bezpieczny most. Wtedy też przeniesiono kapliczkę w miejsce, w którym znajduje się obecnie. Rozbudowano i przeniesiono również ze starej kapliczki zabytkową figurę Chrystusa Upadającego pod Krzyżem. W 2007 r. rzeźbę poddano zabiegom konserwatorskim. Z zabytkową kapliczką związana jest lokalna legenda o starym żołnierzu. Przed wiekami wracał konno z wojny, jednak gdy zapadł zmierzch pobłądził i trafił na rozległe moczary, które zaczęły go wciągać w przepastne błota. Nie widząc dla siebie ratunku żarliwie modlił się do Boga o pomoc i wtedy zdarzył się cud - jego wierzchowiec trafił na twardy grunt. Jakiś czas później wdzięczny żołnierz wzniósł w tym miejscu kapliczkę i umieścił w niej własnoręcznie wystruganą figurę Chrystusa upadającego pod krzyżem.

Adres: ul. Mickiewicza; 42-360 Jastrząb