Pozostałości po fabryce tektury

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W latach 70. XIX w. w miejscowości Masłońskie Leon Hassfeld zbudował fabrykę tektury. Uruchomiono ją w 1880 r. pod nazwą Zakład Przemysłowy „Natalin”. Fabryka została zbudowana u ujścia rzeczki Ordonki do Warty w pobliżu lub w miejscu istniejącej dawnej kuźnicy żelaza Piec Masłoński. Maszyny poruszane były początkowo kołem wodnym, później fabrykę zelektryfikowano. Zakład zbudowany był zgodnie z ówczesnym porządkiem architektonicznym, z pałacykiem właściciela na terenie fabryki i budynkiem biurowym (dziś mieści się w nim szkoła). W latach powojennych fabryka była częścią przedsiębiorstwa Myszkowskie Zakłady Papiernicze, ale uległa likwidacji w latach 80. XX w.

Przy budowie stacji kolejowej drugi człon nazwy przystanku Masłońskie-Natalin, nadano w dowód wdzięczności założycielowi fabryki, który rozwijał wieś i rozparcelował część swoich terenów na działki dla pracowników. Według informacji najstarszych mieszkańców uczestniczących w budowie opisanego wyżej przystanku najbliższa osoba z rodziny Leona Hassfelda miała na imię Natalia.


Adres: ul. Sportowa; 42-360 Masłońskie