Dawne dworskie zabudowania gospodarcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DAWNE DWORSKIE ZABUDOWANIA GOSPODARCZE (SPICHLERZ, STODOŁY) - OBECNIE TEREN SZKOŁY

Zabudowania gospodarcze, pochodzące z pierwszej połowy XIX wieku, usytuowane były w czworoboku, składały się z dwu murowanych stodół i dwupiętrowego spichlerza, w którym na parterze była stajnia dla koni pociągowych. Na środku majdanu (plac między zabudowaniami) znajdował się kierat konny do napędu młockarni. Budynki te były użyteczne do początku lat pięćdziesiątych XX w., potem stopniowo popadały w ruinę. W 1968 r. plac po zrujnowanych budynkach zakupiono od ostatniej "dziedziczki" Marii Bylińskiej z przeznaczeniem pod budowę nowej szkoły, którą oddano do użytku w 1970 r.

Adres: ul. Szkolna; 42-360 Choroń