Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Poraju

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 maja 2024

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja odbyły się tradycyjnie w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju, a następnie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono wiązanki kwiatów. W wystąpieniu okolicznościowym wójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak zaakcentowała znaczenie ustawy zasadniczej i 20. Rocznicę wejścia Polski do UE. Uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta z Choronia.

Obchody 233. Rocznicy uchwalenia pierwszej w Europie ustawy zasadniczej rozpoczęły się tradycyjnie uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju, którą celebrował ks. Zdzisław Zgrzebny, proboszcz parafii.

Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy uroczystości przemaszerowali w pochodzie, docierając pod pomnik na Skwerze Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono kwiaty i wiązanki. W trakcie uroczystości pasjonat historii lokalnej Jerzy Maszczyk przekazał na rzecz jednostek OSP w Poraju i Choroniu pamiątkowe zdjęcia przedwojennych grup samarytanek, dziewcząt i kobiet w służbie ochrony przeciwpożarowej, które na równi z mężczyznami walczyły o niepodległość kraju.

W uroczystościach wzięła udział senator RP Joanna Sekuła, przedstawiciele władz gminy, wśród nich: wójt Katarzyna Kaźmierczak, radni – elekci Rady Gminy Poraj: Mariusz Musialik- radny senior, Grzegorz BojanekEwa MasłońRafał KisielAdrian GradońPiotr SawickiDorota Sawicka i Anna Słabosz – Ożga, sołtysi miejscowości, sekretarz Anna Trąbska, główna księgowa Monika Sosnowicz, dyrektor GOK w Poraju Magdalena Ryziuk – Wilk, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Poraju Anna Wągrowska – Kumor, kierownik ZEAS w Poraju Anna Socha – Korendo, dyrekcje placówek oświatowych: Jadwiga Kidawa (SP Jastrząb), Dorota Mizera (SP Choroń) i Joanna Sawicka (Przedszkole Żarki-Letnisko) wraz uczniami szkół podstawowych i pocztami sztandarowymi, mieszkańcy, członkowie Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Poraju, przedstawicielki kół KGW: „Malwy”, „Choronianki”, „Żareckie Jarzębinki”, „Kalina”, „Natalinki” i „Być Kobietą”, harcerze z Poraja i Żarek Letniska, strażacy ochotnicy wraz z pocztami sztandarowymi, pracownicy samorządowi, dyrekcje szkół i przedszkoli, przedstawiciele organizacji społecznych, pozarządowych, seniorzy ze Stowarzyszenia Seniorów Wigor Gminy Poraj i z Koła Terenowego PZERiI w Poraju.

Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy uroczystości przemaszerowali w pochodzie, docierając pod pomnik na Skwerze Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono kwiaty i wiązanki. Całość wydarzenia tradycyjnie poprowadził Andrzej Kozłowski. Uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta z Choronia.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła wójt Katarzyna Kaźmierczak, w którym m.in. przypomniała historię uchwalenia Konstytucji i następstwa tego faktu. Sporo uwagi poświęciła powinnościom obywatelskim. Nie zabrakło również akcentów 20. Rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

RELACJA GRZEGORZA BOJANKA NA PORAJ TV:  https://www.youtube.com/watch?v=rj7tcGJcTUc&ab_channel=PORAJTV 

Galeria

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie