Aktywny Poraj

Urząd

Urząd Gminy Poraj
42-360 Poraj
ul. Jasna 21
tel. (034)314-52-51
fax: (034)314-50-06
http://ugporaj.pl