Miejsce posterunku granicznego z czasów II wojny światowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

MIEJSCE POSTERUNKU GRANICZNEGO Z CZASÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ MIĘDZY RZESZĄ A GENERALNYM GUBERNATORSTWEM

Generalne Gubernatorstwo utworzone zostało 26 października 1939r. Miało być krajem pomocniczym oraz kolonią niewolników - siły roboczej dla Rzeszy. Na terenie Gminy Poraj granica między GG a Rzeszą przebiegała wzdłuż linii energetycznej NN i lasem w pobliżu linii kolejowej. Choroń i Dębowiec znalazły się w GG a pozostałe miejscowości włączono do Rzeszy. Na drodze łączącej Poraj z Choroniem utworzono posterunek graniczny ze szlabanem i budką strażniczą, na którym całodobowo pełniono służbę wartowniczą, a wszyscy przekraczający granicę byli szczegółowo kontrolowani. Za posterunkiem w kierunku północnym rozciągał się bagnisty kompleks leśny, tzw. "smugi", przez który miejscowa ludność szmuglowała żywność z Choronia do Poraja. Straż graniczna urządzała na szmuglerów zasadzki, a złapanych na tym procederze najczęściej zsyłano na przymusowe roboty w głąb Rzeszy. W 1943 r. po ataku oddziału partyzanckiego Batalionów Chłopskich na posterunek graniczny, akcje łapanek były już tylko sporadyczne, a kary znacznie łagodniejsze.