Aktywny Poraj

Urząd

Urząd Gminy 

ul. Jasna 21; 42-360 Poraj

tel.: (34) 314 52 51

fax: (34) 314 50 06

e-mail: sekretariat@ugporaj.pl

www.ugporaj.pl