Aktywny Poraj

Obserwatorium astronomiczne

Prywatne Słoneczne Obserwatorium Astronomiczne zbudowane w latach 1964-1974 przez Wacława Szymańskiego  znajduje się na prywatnej posesji przy ulicy Kopernika. Budynek w postaci rotundy ma wysokość 6 m, skryty jest w otaczającym lesie i służy prowadzeniu obserwacji zachowań Słońca. Obserwatorium zamieszcza komunikaty o stanie aktywności Słońca na stronie internetowej Towarzystwa Obserwatorów Słońca, które utrzymuje kontakty z obserwatorami i współpracownikami z Nowej Zelandii, Niemiec, Australii, Japonii, Boliwii, Norwegii, a także współpracuje z ośrodkami uniwersyteckimi w Krakowie, Wrocławiu i Toruniu. W obserwatorium organizowane są doroczne Zjazdy Obserwatorów Słońca. Placówka nie jest dostępna do zwiedzania, ale służy młodzieży szkolnej jako obiekt dydaktyczny.


Adres: ul. Kopernika 1; 42-311 Żarki Letnisko