Miejsce po starych XVII - wiecznych Kuźniach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dawne, staropolskie kuźnice były "przodkami" dzisiejszych hut. Lokalizowane były nad rzekami, ponieważ napędem urządzeń było koło wodne. Na terenie dzisiejszej Kuźnicy Starej istniała od XVII wieku kuźnica żelazna należąca do dóbr koziegłowskich nazywana Warczeską lub Warcką (przybierała też nazwy: Szczwanek, Cwankowska i Frankowska). Dzierżawcom kuźni wolno było szukać i kopać rudę żelazną na użytek kuźni. W XIX wieku pozyskiwaną na terenie Kuźnicy Starej i Gęzyna rudę wożono furmankami do Pieca Masłońskiego.